Jego zdaniem konieczne przed przystąpieniem do strefy euro spełnienie kryteriów konwergencji z Maastricht jest w przypadku Polski możliwe.

"Myślę, że kryteria z Maastricht są do spełnienia, tym bardziej, że Polska już je spełniła całkiem niedawno, co jest ilustracją tego, że są do spełnienia" - powiedział Sławiński w TVP Info.

"Kryterium inflacyjne najprawdopodobniej będzie spełnione, bo duża część z tego wzrostu inflacji, z którym mieliśmy do czynienia w Polsce, to był efekt wzrostu cen żywności, surowców, cen kontrolowanych. Ale to wszystko ma charakter przejściowy. Więc już teraz inflacja będzie się obniżała, a kryterium musimy spełnić jednak nie dzisiaj, tylko za jakiś czas" - dodał.

W ocenie Sławińskiego kryterium długoterminowej stopy procentowej było spełniane przez Polskę prawie nieprzerwanie przez szereg lat, zaś kryterium fiskalne z bardzo wysokim prawdopodobieństwem będzie spełnione.

Tusk poinformował, że rok 2011 powinien był rokiem spełnienia kryteriów i pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej wejścia Polski do strefy euro

"Jeśli chodzi o kryterium stabilności kursu walutowego to przykład Słowacji mówi, że stosunek strony europejskiej do spełnienia tego kryterium w sposób korzystny się zmienił. Jak wchodziły kraje dzisiejszej strefy euro do strefy euro, musiały stabilizować swoje kursy w bardzo wąskim przedziale 2,25 proc. w górę i w dół, natomiast w przypadku Słowacji to kryterium nie było już tak ściśle stosowane i to był przedział 15 proc. w górę i w dół" - powiedział członek RPP.

"Tym bardziej, że sam kurs parytetowy w tym przedziale był dwa razy zmieniany, nastąpiły dwa momenty, kiedy korona słowacka była rewaluowana raz o 8 proc., a w ostatnim czasie o 17 proc. W ramach jeszcze tego pasma też cały czas się umacniała. To pasmo było dostosowywane do zmian kursu rynkowego korony, jakkolwiek Bank Słowacji chwilami ten kurs stabilizował. Ale w ciągu całego okresu pobytu w ERM2 korona słowacka zmieniała się prawie tak samo jak złoty i korona czeska, więc to kryterium zostało de facto zliberalizowane w stosunku do roku 1999, co jest korzystną zmianą, biorąc pod uwagę to, że zaburzenia na rynkach finansowych, które mamy teraz, one prędzej czy później ustąpią" - dodał Sławiński.

Na wtorkowej konferencji prasowej, po spotkaniu z ministrem finansów, prezesem Narodowego Banku Polskiego i członkami Rady Polityki Pieniężnej, premier Donald Tusk poinformował, że rok 2011 powinien był rokiem spełnienia kryteriów i pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej wejścia Polski do strefy euro, zaś rząd, RPP i NBP są gotowe do ścisłej współpracy dla osiągnięcia tego celu.