Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad dokumentem, który zwiększałby bezpieczeństwo sektora bankowego i odbiorców usług finansowych - poinformował Stanisław Kluza, przewodniczący KNF. Dokument może zostać przyjęty jeszcze w tym roku.

"Pracujemy nad dokumentem, którego zakres oraz wymiar będzie odwzorowaniem reakcji nadzoru na obecną sytuację w sektorze bankowym oraz zwiększy jego bezpieczeństwo, a z drugiej strony odniesie się do ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników i odbiorców usług finansowych" - poinformował Kluza w środę rano w TVN CNBC.

"Wierzymy, że ten dokument zostanie przyjęty w tym roku" - dodał.

Według Kluzy potrzebne są sugestie, które standaryzowałyby pewne działania, ewentualnie rozwiewałyby nasuwające się wątpliwości.

"Chciałbym zwrócić uwagę na pewną stałość spreadu w czasie, ale co również bardzo ważne, na kwestię dokładnej informacji np. o marżach" - powiedział.

Zdaniem przewodniczącego KNF obecna sytuacja w sektorze finansowym w Polsce jest "dobra i stabilna".