IAES założono w 1973 r. jako forum naukowe dla ekonomistów oraz naukowców dziedzin pokrewnych z całego świata. Jej celem była wymiana idei naukowych oraz wyników badań prowadzonych na całym świecie.

Misją IAES jest ułatwianie komunikacji między ekonomistami, a także promowanie rozwoju intelektualnego ekonomistów oraz innych badaczy zainteresowanych ekonomią.

Prof. Leszek Balcerowicz to m.in. wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie, prezes NBP, wybitny ekonomista, autor słynnego "Planu Balcerowicza". Autor licznych publikacji naukowych w kraju i za granicą.