Zdaniem związku, projekty te nie proponują "żadnej rewolucyjnej zmiany w systemie finansów publicznych, a mają jedynie poprawić przejrzystość tego sektora".

"Niestety ten efekt ma zostać zrealizowany przede wszystkim przez likwidację wszystkich gospodarstw pomocniczych oraz większości zakładów budżetowych" - głosi stanowisko prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Jak podkreślono, w jednostkach tych zatrudnionych jest około 90 tys. pracowników.

Kierownictwo "S" negatywnie zaopiniowało również odebranie Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych osobowości prawnej.

"Fundusz składa się w większości ze składek płaconych przez pracodawców. Nie ma więc żadnego uzasadnienia podporządkowanie go organowi administracji publicznej. Projekt ten jest niezgodny z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 173 dotyczącą ochrony roszczeń pracowników w wypadku niewypłacalności pracodawców z powodu ominięcia obowiązku konsultacji z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami pracowników" - ocenił związek.

Władze "Solidarności" krytykują odebranie osobowości prawnej PFRON

Władze "Solidarności" krytykują również zmiany dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zdaniem związku, odebranie osobowości prawnej PFRON oznacza m.in. "likwidację nadzoru społecznego" nad tą instytucją.

"NSZZ "Solidarność" obawia się, że przekazanie środków z PFRON do dyspozycji pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych może spowodować, że środki z Funduszu mogą być wydawane zgodnie z linią polityczną partii desygnującej pełnomocnika, a nie z rzeczywistymi potrzebami środowiska osób niepełnosprawnych" - czytamy w stanowisku.