Podatek Belki to podatek dochodowy od osób fizycznych naliczany od zysków kapitałowych. Stawka podatku, którym obciążone są przychody odsetkowe z lokat wynosi 19%. Ordynacja podatkowa przewiduje zaokrąglanie kwot, będących podstawą opodatkowania oraz kwoty wyliczonego podatku do pełnego złotego. Stosując te przepisy w skrajnym przypadku zapłacimy nawet 40% podatku lub też nie zapłacimy go wcale. Można to zilustrować na następującym przykładzie: odsetki z lokaty wynoszą 2,50 zł, w wyniku zaokrąglenia 3 zł staje się podstawą opodatkowania. W takiej sytuacji tracimy na zaokrągleniu w górę podwójnie . Z jednej strony naliczony zostanie podatek od kwoty 3 zł (zamiast 2,5 zł) i wyniesie 57 gr. Z drugiej strony w wyniku zaokrąglenia przyjdzie nam zapłacić 1 zł . podatku a nie 57 gr. Przy takiej kombinacji odprowadzimy do urzędu skarbowego 40% podatku od zarobionych na lokacie odsetek. Nie zapłacilibyśmy podatku, gdyby odsetki od naszej lokaty wyniosły 2,49 zł (zyskujemy podwójnie na zaokrągleniu w dół).

Jak działają „lokaty , konta bez Belki”.

Powyższy przykłady pokazują jak różne mogą być, dla klienta zakładającego lokatę, skutki naliczenia podatku od zysków kapitałowych. Odpowiednio dobierając oprocentowanie i częstość kapitalizacji możliwe jest ominięcie tego podatku. Jeśli doprowadzi się do sytuacji, że wysokość podatku wyniesie 0,49 zł lub mniej, wtedy po zaokrągleniu, podatnik zapłaci 0 zł z tego tytułu. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, banki przygotowały lokaty terminowe i konta, dzięki którym nie zapłacimy podatku Belki. Warunkiem koniecznym jest taka konstrukcja naszej inwestycji, żeby osiągane przychody odsetkowe, wynikające z kapitalizacji, nie przekraczały 2,49 zł. Chcąc więc założyć lokatę na 30 tys. zł na 3 miesiące, z kapitalizacja dzienną w Banku Meritum, zakładamy 3 lokaty po 10 tys. zł. każda i tym samym ominiemy podatek, czym podniesiemy efektywne oprocentowanie lokaty.

Na analogicznych zasadach działają konta oszczędnościowe, przy których nie zapłacimy podatku. Obecnie na rynku jest bardzo duży wybór wśród tych produktów: Polbank wprowadził Konto Mocno Oszczędzające; Kredyt Bank – Konto Oszczędnościowe-Lokata Swobodna; Noble Bank – Lokata Optymalna; eurobank – Rachunek Oszczędnościowy; Meritum Bank – Lokata Meritum Zysku w Internecie; Toyota Bank – Konto Młodzieżowe Click; Getin Bank – Lokata terminowa z codzienną kapitalizacją; BOŚ – lokata Każdy Dzień Dobry; BGŻ – Lokata eBGŻ. Jeżeli chcemy zarabiać na koncie, nie tracąc przy okazji na podatku od zysków kapitałowych, warto przyjrzeć się produktowi Polbanku ( Konto Mocno Oszczędzające ). Konto przyciąga najwyższym oprocentowaniem 6,50% w skali roku (wśród kont z dzienną kapitalizacją). Niestety na tak wysoki procent, mogą liczyć zgromadzone środki, jedynie do kwoty 5000 zł. Powyżej tego salda oprocentowanie zostaje obniżone do 5%. Kolejną atrakcyjną pod względem oprocentowania (szczególnie dla osób z większymi oszczędnościami) jest oferta Kredyt Banku.

Deponując kwotę od 1000 do 14999,99 zł oprocentowanie wynosi 6% a po przekroczeniu tej kwoty oprocentowanie stopniowo obniża się do 3% i po przekroczeniu 30000zł do 2%. Lokata przeznaczona jest dla posiadaczy Ekstrakont, na które to właśnie przesyłane są codzienne odsetki. W pierwszej trójce plasuje się również Lokata Optymalna powstała w wyniku współpracy Noble Bank i Open Finance. Maksymalna kwota to podobnie jak w innych przypadkach 15 000 zł, a minimalna to zaledwie 500zł. Mając do zdeponowania wyższą kwotę, można podzielić ją na kilka lokat, które zakłada się bardzo szybko przez Internet.