TRZY PYTANIA DO... PIOTRA ROMANOWSKIEGO, członka zarządu Banku Millennium, odpowiedzialnego za bankowość dla przedsiębiorstw - Gospodarka zwalnia, czy dostrzegacie w banku Millennium zmniejszony popyt na kredyty dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)?
- Spowolnienia w kredytach dla sektora MSP nie widać. Obserwujemy pewne spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego, ale do nadal wysokich poziomów. I rośnie też popyt na kredyty w sektorze MSP. Roczny wzrost wolumenów kredytów dla przedsiębiorstw osiągnął w Polsce około 20 proc. Co prawda, nie ma twardych danych statystycznych, jednak z naszych ocen wynika, że dynamika jest wyższa i wynosi 30 proc., może nawet nieco więcej. Mówiąc o oznakach spowolnienia, na razie pojawiają się one bardzo selektywnie i dotyczą branż szczególnie wrażliwych na splot zjawisk ekonomicznych na rynkach międzynarodowych - np. ciężki transport kołowy, w którym obserwujemy znaczący spadek leasingu.
• Jakie produkty najczęściej wybierają mali i średni przedsiębiorcy, czy tu dokonuje się jakaś zmiana?
- Oceniając to na podstawie wolumenów, przedsiębiorcy najczęściej sięgają po kredytowanie krótkoterminowe na finansowanie działalności bieżącej. Ale w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy gwałtowny wzrost zainteresowania MSP innymi formami finansowania i zarządzania ryzykiem. Jeszcze pięć, siedem lat temu leasing (nieruchomości, maszyn), factoring bądź produkty zabezpieczające ryzyko kursowe lub stopy procentowej były zarezerowane dla dużych korporacji. Obecnie produkty te są coraz częściej używane przez sektor MSP. I to nie jako nowinki, ale standardowy element współpracy z bankiem. Tempo zmian w poziomie edukacji finansowej polskich przedsiębiorców i - wraz z nim - oferty banków jest dynamiczne.
• Czy są jakieś różnice między ofertą dla tego sektora w krajach bardziej rozwiniętych i Polską?
- Różnica stopniowo się zaciera. Jeszcze kilka lat temu podejście większości polskich banków do procesu kredytowego dla MSP było kopią podejścia do dużych korporacji, opartą na indywidualnej ocenie każdej transakcji i pełną niestandardowych rozwiązań. Logika ta się zmienia - coraz więcej banków (choć nadal jest to mniejszość) wprowadza nowoczesne procesy kredytowe dla MSP, odmienne od podejścia do klienta detalicznego lub dużej korporacji. Nowoczesna oferta kredytowa dla MSP oparta jest o jeden limit dla klienta, w ramach którego klient ma swobodę wyboru optymalnej dla jego firmy struktury finansowania z całego wachlarza produktów kredytowych. Tak też jest skonstruowany Pakiet Kredytowy banku Millennium. W ramach jednego limitu firma MSP (obroty roczne powyżej 3,2 mln zł) ma dostęp do ponad 20 produktów finansowych obejmujących kredyty, leasing, factoring oraz limity na transakcje zabezpieczenia kur- su walutowego i stopy procentowej. Oferta ta ma nam ułatwić osiągnięcie naszego celu zwiększenia liczby klientów w tym segmencie do ponad 9 tys. do końca 2009 roku.