Od początku roku zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 8,8 proc., czyli o 50 mld 169,8 mln zł.

Zadłużenie krajowe wyniosło w sierpniu 458 mld 281,9 mln zł, czyli wzrosło o 7 mld 158,5 mln zł (1,6 proc.) wobec lipca. Od początku roku wzrosło o 9,1 proc., czyli o 38 mld 79,8 mln zł.

Zadłużenie zagraniczne w sierpniu wyniosło 161 mld 833,8 mln zł, czyli wzrosło o 3 mld 856,9 mln zł (2,4 proc.) wobec lipca. Od początku roku wzrosło o 8,1 proc., czyli o 12 mld 90,0 mln zł.

Na koniec sierpnia 2009 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,13 lat (4,21 lat w lipcu).

Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,73 lat.