W samym PKN Orlen spekuluje się, że posiedzenie rady może być rozstrzygające w sprawie stanowiska prezesa płockiego koncernu, które po wygranym konkursie w kwietniu tego roku, sprawuje Wojciech Heydel - stanowisko to objął wraz z początkiem nowej kadencji zarządu na początku czerwca.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, do odwołania lub zawieszenia każdego z członków zarządu lub całego zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymagane jest oddanie głosów "za" przez co najmniej dwie trzecie wszystkich członków rady.

Skarb Państwa i państwowa Nafta Polska zyskali pełną kontrolę w dziewięcioosobowej radzie

Po zmianach w składzie rady PKN Orlen, dokonanych przez akcjonariuszy spółki podczas ostatniego posiedzenia w czerwcu, Skarb Państwa (SP) i państwowa Nafta Polska, najwięksi akcjonariusze płockiego koncernu, zyskali pełną kontrolę w dziewięcioosobowej radzie.

W radzie PKN Orlen zasiadają: przewodniczący Maciej Mataczyński, Piotr Wielowieyski, Grzegorz Borowiec oraz Grzegorz Michniewicz, Jarosław Stanisław Rocławski i Angelina Sarota - wszyscy zgłoszeni przez SP, a także Marek Karabuła i Krzysztof Kołach - obaj zgłoszeni przez Naftę Polską i Janusz Zieliński - zajmuje on miejsce przedstawiciela SP, o którego powołaniu i odwołaniu, zgodnie ze statutem spółki, decyduje sam resort bez udziału innych akcjonariuszy.

Jeden członek zarządu jest powoływany i odwoływany przez radę spółki na wniosek SP

O możliwym odwołaniu prezesa Heydela, a także o ewentualnej jego rezygnacji ze stanowiska, spekulują w ostatnim czasie także media. Według tych doniesień, przyczyną zmiany szefa płockiego koncernu miałoby być stanowisko SP i jego poparcie dla obecnego wiceprezesa Dariusza Krawca.

Krawiec, podobnie jak Heydel, startował w konkursie na prezesa PKN Orlen. Po decyzji rady o wyborze Heydela na szefa płockiego koncernu, SP w połowie maja desygnował do zarządu właśnie Krawca.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen jeden członek zarządu jest powoływany i odwoływany przez radę spółki na wniosek SP.

Krawiec ukończył w 1992 r. Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego. W latach 1992-97 był zatrudniony w Banku PEKAO SA, Ernst & Young SA oraz kolejno na stanowisku asystenta, starszego asystenta, asystenta menadżera i menadżera w dziale corporate finance w PriceWaterhouse Sp. z o.o. Następnie, w latach 1997-2002 pracował w Nomura International plc London - Bankowość Inwestycyjna, jako osoba odpowiedzialna za rynek polski. W latach 1998-2000 Krawiec pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego w spółce Impexmetal SA, a w 2002 roku został prezesem Elektrimu SA. W latach 2006-2008 pełnił funkcję prezesa Action SA.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen zarząd może liczyć od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes i wiceprezesi.

Obecnie w zarządzie płockiego koncernu zasiadają: Wojciech Heydel - prezes, Dariusz Krawiec - wiceprezes ds. ropy i grupy kapitałowej, Sławomior Jędrzejczyk - członek zarządu ds. finansowych, Wojciech Kotlarek - członek zarządu ds. sprzedaży, Krystian Pater - członek zarządu ds. rafinerii i Marek Serafin - członek zarządu ds. petrochemii.

Posiedzenie rady PKN Orlen ma rozpocząć się jutro w warszawskiej siedzibie spółki o godz. 7.30.