Projekt, który powstał w ministerstwie środowiska, obciąża przedsiębiorców wprowadzających na rynek baterie i akumulatory wszystkimi kosztami ich recyklingu.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów europejskich. Propozycja ustawy zakazuje wyrzucania zużytych baterii i akumulatorów razem z innymi odpadami. Nowe prawo dotyczy wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu w Unii Europejskiej, niezależnie od ich rodzajów, pojemności, masy i składu materiałowego.

Sklepy o powierzchni powyżej 25 m kw., hurtownie i firmy zajmujące się wymianą zużytych akumulatorów i baterii będą musiały je przyjmować i oddawać do recyklingu - zakłada projektowana ustawa. Zużyte baterie i akumulatory, oraz akumulatory samochodowe od użytkownika będą musiały trafić do sprzedawcy, punktu serwisowego albo do punktu zbierania odpadów.

Projekt określa wymagany poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów

Projekt określa też wymagany poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów, a zajmujące się tym podmioty będą musiały informować o zebranych zużytych ogniwach. Według wersji skierowanej na posiedzenie rządu przez ministerstwo środowiska, roczny poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów w 2012 r. powinien osiągnąć co najmniej 25 proc., a w 2016 co najmniej 45 proc. ogniw wprowadzonych do obrotu.

Projekt zakłada opłatę za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych (od 80 gr do 12 zł za kilogram), która będzie trafiała do urzędu marszałkowskiego województwa, w którym działa firma. Pieniądze mają być przeznaczane na akcje edukacyjne na temat zbierania, przetwarzania i recyklingu tych produktów.

W bateriach i akumulatorach nie będzie można stosować nadmiernej ilości rtęci i kadmu.