Pod koniec września wiceminister rozwoju regionalnego Jarosław Pawłowski ocenił w rozmowie z PAP, że tegoroczne wydatki z funduszy UE mogą przekroczyć rządowy plan i wynieść 20 mld zł.

Z kolei minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska chciałaby, aby w przyszłym roku wydatki z funduszy unijnych na lata 2007 - 2013 wyniosły 24-25 mld zł. Jak podała, Polska jest na pierwszym miejscu w Unii jeśli chodzi o wypłaty z tych funduszy.

W poniedziałek resort podał, że od początku uruchomienia programów na lata 2007 - 2013 podpisano z wnioskodawcami ponad 20,5 tys. umów na łączną kwotę dofinansowania 78,1 mld zł. Z tego UE zrefunduje 56 mld zł (20,2 proc. całej puli środków unijnych na ten okres), a reszta będzie pochodzić ze środków krajowych.

Na lata 2007 - 2013 Bruksela przyznała nam ponad 67 mld euro, przy czym środki mogą być wydawane do 2015 roku.

Największym programem unijnym jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko z budżetem 27,9 mld euro. Jest on przeznaczony na realizację dużych inwestycji, m.in. autostrad. Pozostałe programy operacyjne to m.in.: Kapitał Ludzki (9,7 mld euro), Innowacyjna Gospodarka (8,3 mld euro), Rozwój Polski Wschodniej (2,3 mld euro) i regionalne programy operacyjne (16,6 mld euro).