Działanie 1.4–4.1 w programie Innowacyjna Gospodarka składa się z dwóch komponentów. Najpierw przedsiębiorca dostaje wsparcie na prowadzenie badań, a następnie na ich wdrożenie. Na oba etapy przeznaczono na lata 2007–2013 po około 400 mln euro. Problem w tym, że prowadzenie badań okazało się tańsze niż realizacja inwestycji.

– Musimy przesunąć środki z innych dotacji, bo zabraknie pieniędzy na wsparcie wszystkich, którzy będą chcieli wdrożyć efekty badań – mówi Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.

Środki mają pochodzić z funduszy na wsparcie inwestycji dużych firm. Nie ma na nie wielu chętnych, bo warunkiem jest stworzenie co najmniej 200 miejsc pracy. Do tej pory takie dotacje dostały tylko dwie firmy – Fiat i IBM.

Problem to efekt błędu przy tworzeniu programu Innowacyjna Gospodarka. Początkowo na badania przeznaczono prawie 200 mln euro, czyli połowę tego, co na wsparcie produkcyjne. Później dodano kolejne 200 mln euro i pule w obu komponentach wyrównały się.

To niejedyne przesunięcie środków planowane przez MRR. Jak informowaliśmy we wrześniu, pula dotacji na innowacyjne inwestycje ma zostać zwiększona o 1 mld zł, ale przyszły rok będzie ostatnim, w którym będzie dostępne wsparcie takich projektów.

Resort zastanawia się nad kolejnymi przesunięciami środków. Jednak nie może ich na razie wykonać, bo ma problemy z wyborem firmy, która przeprowadzi analizę programu.