Spotkanie miało miejsce podczas odbywających się w Poznaniu Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Polagra- Food.

Jak powiedział we wtorek w trakcie konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki, przedstawiciele resortów rolnictwa biorący udział w spotkaniu wypracowali wspólne stanowisko dotyczące m.in. dysproporcji w poziomach finansowania rolnictwa między "starymi" a "nowymi" państwami UE.

"W ramach wspólnej polityki rolnej, w ramach wspólnoty 27 państw mamy do czynienia z dwiema politykami rolnymi. Państwa, które przystąpiły później - razem z Polską, a także Bułgaria i Rumunia - informują opinię publiczną a także Komisję Europejską, że reguły jednolitego rynku są zakłócane nierównomiernym finansowaniem rolnictwa" - powiedział Sawicki.

Jak dodał, już teraz istnieje możliwość poprawy sytuacji państw gorzej finansowanych

"Wiemy, że jest perspektywa finansowa 2007-2013, której nie chcemy naruszać. Ale w ramach tej perspektywy od kilku lat w budżecie pojawiają się pewne oszczędności - chociażby te, które pochodzą z niewykorzystanych środków na interwencje rynkowe. Chcemy, żeby zaoszczędzone w budżecie środki nie wracały do państw w postaci obniżenia ich składki, tylko by były wykorzystane właśnie na przyspieszenie wyrównywania poziomu płatności w nowych państwach członkowskich UE w stosunku do państw starych" - stwierdził.

Sawicki przypomniał, że dysproporcje w finansowaniu rolnictwa między krajami są bardzo duże. Jak podkreślił, rolnicy z Francji czy Holandii otrzymują płatności ok. dwa razy większe niż Polacy.

Uczestnicy spotkania przyznali, że duże nadzieje wiążą ze zbliżającą się prezydencją Czech w UE od 2009 r.

Wiceminister rolnictwa Czech Ivo Hlavac zapowiedział, że wyrównywanie różnic między krajami w tym zakresie będzie jednym z priorytetów prezydencji czeskiej w UE.

Wspólne stanowisko ministrów rolnictwa Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii zostanie przekazane Komisji Europejskiej.