Inflacja we wrześniu spadnie do 4,3% r/r z 4,8% zanotowanych w sierpniu, wynika z analizy Ministerstwa Gospodarki. Zdaniem ekspertów resortu, systematycznie spadać będzie także zatrudnienie oraz dynamika wynagrodzeń.

"Roczny wzrost cen dóbr i usług wyniósł w sierpniu br. 4,8% i był niższy od prognoz analityków Ministerstwa Gospodarki. We wrześniu oczekujemy nieznacznego wzrostu cen - o ok. 0,3% w porównaniu z sierpniem. Natomiast w ujęciu rocznym spodziewają się spadku dynamiki cen do 4,3%" - napisali w komentarzu do poniedziałkowych danych eksperci resortu.

Analitycy zauważają także, że zatrudnienie było większe o 4,2% niż przed rokiem i eksperci resortu oczekują, że w najbliższych miesiącach liczba zatrudnionych osób utrzyma się na poziomie zbliżonym do wyników z lipca.

"Według prognoz Ministerstwa Gospodarki, stan ten utrzyma się w kolejnych miesiącach. Jednak roczna dynamika zatrudnienia jest najniższa w tym roku i analitycy spodziewają się dalszego obniżenia wartości tego wskaźnika, co będzie m.in. efektem wpływu czynników sezonowych" - czytamy w komunikacie.

Analitycy przypominają również, że w porównaniu z sierpniem ub.r. o 9,7% wzrosło przeciętne wynagrodzenie

"Wynik ten był jednak najniższy w skali roku, co, zdaniem ekspertów MG, związane jest m.in. ze spadkiem dynamiki zatrudnienia, ograniczającym pozycje negocjacyjne pracowników" - podsumowano w komunikacie.