Według Szwajcarów polska firma nie wywiązuje się z kontraktu na dostawy prądu do granicy polsko-słowackiej, który zawarła z Atelem (obecnie Alpiq Holding) w 1997 roku aż na 16 lat. W pozwie chodzi głównie o odszkodowanie za okres od marca 2008 r. do marca 2009 r. Poza odszkodowaniem Alpiq chce zmiany kontraktu z PGE lub jego rozwiązania z mocą od marca 2009 roku. Nie wiadomo, czy koncern jest skłonny przystać na ugodowe rozwiązanie sporu.

– Nie komentujemy toczących się spraw – poinformował DGP Andreas Werz z Alpiq Holding.

Sprawa z powództwa Szwajcarów toczy się przed Trybunałem Arbitrażowym przy Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym Austriackiej Federalnej Izby Handlowej.


Więcej informacji: PGE zapłaci 300 mln zł odszkodowania?