Podpisany przez PLL LOT kontrakt z firmą International Aerospace Management Company (IAMCO) przewiduje naprawę i remont powierzchni sterowych oraz osłon silników 17 samolotów Boeing 707 AWACS. Maszyny te eksploatowane są przez wojska NATO.

AWACS to Lotniczy System Ostrzegania i Kontroli. Oprócz NATO, systemu tego używa również lotnictwo wojskowe USA, brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne oraz lotnictwo Francji, Arabii Saudyjskiej, Japonii.

Kontrakt obowiązywać będzie do końca 2011 r.

Kontrakt obowiązywać będzie do końca 2011 r., z możliwością przedłużenia współpracy na okres od roku do pięciu lat. Jak podał przewoźnik, współpraca z IAMCO oznacza dla bazy technicznej PLL LOT nowe możliwości rozwoju, przy jednoczesnym podniesieniu kwalifikacji personelu technicznego.

Pierwsze elementy samolotów Boeing 707 AWACS remontowane będą w LOT już w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

"Baza Techniczna LOT jako jedyna firma w Polsce wstępnie spełniła niezbędne wymagania"

IAMCO zleca zadania remontowe poddostawcom z grupy krajów finansujących program AWACS. Warunkiem wstępnej akceptacji poddostawcy jest spełnienie wymagań organizacyjno-proceduralnych, logistycznych, technicznych i jakościowych gwarantujących zapewnienie wymaganego przez NATO poziomu usług.

"Dzięki intensywnym pracom, prowadzonym od początku roku, Baza Techniczna LOT jako jedyna firma w Polsce wstępnie spełniła niezbędne wymagania, co otworzyło drogę do negocjacji warunków współpracy pomiędzy IAMCO a PLL LOT w zakresie napraw i remontów powierzchni sterowych oraz osłon silników 17 samolotów Boeing 707 AWACS" - podał LOT w komunikacie.