Wiceminister finansów Ludwik Kotecki ocenił, że w całym 2009 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie ok. 6 proc. PKB według metodologii europejskiej, a w 2010 powinien ustabilizować się, albo trochę wzrosnąć. W 2008 roku deficyt wyniósł 3,9 proc. PKB.

Wydatki na koniec września osiągnęły 223 mld 913,2 mln zł (74,6 proc. planu na cały 2009 r.), a dochody budżetu 202 mld 442,3 mln zł (74,2 proc. planu).

Dochody z podatków pośrednich na koniec września wyniosły 114 mld 967,6 mln zł

Dochody z podatków pośrednich na koniec września wyniosły 114 mld 967,6 mln zł, tj. 78 proc. planu; wpływy z akcyzy wyniosły 39,7 mld zł (76,6 proc. planu), z CIT 17,2 mld zł (71,8 proc. planu), a z PIT 25,5 mld zł (74,3 proc. planu). Wpływy z cła to 64 proc., czyli 1,2 mld zł, a środki uzyskane z UE 64,4 proc., tj. 29,9 mld zł.

Na obsługę długu krajowego wydano 16,4 mld zł, czyli 67,2 proc. środków, a 97,2 proc. na obsługę długu zagranicznego (6 mld zł).

Na koniec września przekazano 92 proc. planowanej na 2009 r. dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (28 mld zł) i 81 proc. subwencji dla samorządów (37 mld zł).