Urząd Regulacji Energetyki nie podejmie dzisiaj decyzji w sprawie wniosku PGNIG o podwyżce cen gazu ziemnego - dowiedziała się GP. Pierwotnie PGNiG planowało, że zmiany taryf wejdą życie od października. Zanim regulator podejmie decyzję, wcześniej wezwie jeszcze PGNiG, najprawdopodobniej dzisiaj, do korekty wniosku w zakresie ilości gazu planowanego do zakupu przez PGNiG do końca marca 2009 r. i w zakresie prognoz cen importowanego gazu. PGNiG we wniosku z połowy sierpnia informowało, że zmiana cen gazu, o którą wnioskuje, przełożyłaby się na średni dla wszystkich klientów wzrost całkowitych opłat na poziomie 17,4 proc. i średni dla wszystkich klientów wzrost opłat w obrocie na poziomie 23,1 proc.