Rząd przyjął dziś uchwałę, na podstawie której minister gospodarki otrzyma z ogólnej rezerwy budżetowej 3 mln 676 tys. zł na rozwój energetyki jądrowej. Środki zostaną przeznaczone na zaplecze badawczo-naukowe oraz szkolenia kadr. Ponad 1 mln zł dotacji otrzyma też Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) - poinformowało biuro prasowe resortu gospodarki.

Pierwsze szkolenia polskiej kadry przez zagraniczne instytucje, m.in. przez francuską agencję rządową AFNI, mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Dotacja dla PAA będzie natomiast przeznaczona na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną. Agencja ma sprawować dozór jądrowy nad planowanymi w Polsce elektrowniami.

Rząd zakłada, że w 2020 roku zostanie uruchomiona pierwsza elektrownia atomowa w Polsce, po roku - dwóch latach kolejna. Za realizację inwestycji jest odpowiedzialna Polska Grupa Energetyczna (PGE). Spółka ma mieć 51 proc. udziałów w konsorcjum, które wybuduje i będzie eksploatować elektrownie.

Rządowy harmonogram daje PGE czas od stycznia 2011 roku do końca 2013 roku na wybór ostatecznej lokalizacji elektrowni. Do końca 2010 roku zaplanowano utworzenie konsorcjum dla budowy pierwszej elektrowni, a w 2016 roku ma się rozpocząć sama budowa. PGE ma zamiar wybudować dwie elektrownie atomowe o łącznej mocy około 6000 MW, każda ma mieć co najmniej dwa reaktory.

Pieniądze z rezerwy budżetowej zostaną przeznaczone m.in. na utrzymanie infrastruktury technicznej instytutów naukowo-badawczych związanych z energetyką jądrową.

"Wynika to z konieczności stworzenia, zgodnego z wymogami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, zaplecza naukowo-badawczego na potrzeby pełnomocnika rządu ds. polskiej energetyki jądrowej (Hanna Trojanowska), inwestora (PGE) i instytucji dozoru jądrowego (min. PAA - PAP)" - wyjaśnił w informacji resort. Dodał, że zadaniem ośrodków badawczych będzie prowadzenie badań nad bezpieczeństwem technologii nuklearnych oraz przygotowanie nowych technologii pozwalających wykorzystywać energię atomową i jądrowy cykl paliwowy (m.in. składowanie i przerób).

Środki pozwolą rozpocząć szkolenia kadr dla energetyki jądrowej

Przyznane we wtorek przez rząd środki pozwolą też rozpocząć szkolenia kadr dla energetyki jądrowej. "Proces ten zapoczątkuje jeszcze w 2009 r. szkolenia w instytucjach zagranicznych, m.in. przez francuską AFNI, na które zostaną skierowane osoby wytypowane we współpracy z uczelniami. Po powrocie rozpoczną one tworzenie na polskich uczelniach kierunków związanych z energetyką jądrową" - czytamy w informacji MG.

Agence France Nucl,aire International (AFNI) to rządowa agencja działająca w ramach Francuskiej Komisji Energii Jądrowej (CEA). AFNI wspiera rządy państw wdrażających energetykę jądrową w przygotowaniu instytucji i kadr.

Natomiast dotacja dla prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w wysokości 1 mld 44 tys. zł zostanie wykorzystana na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju. Funkcję instytucji dozorowej pełnić będzie Państwowa Agencja Atomistyki.