Od początku tego roku, niemal co miesiąc, kolejne towarzystwo dostaje 10 tys. zł kary za opóźnienia w wypłatach odszkodowań z polis OC komunikacyjnego.

– Mamy przygotowane 34 wnioski o ukaranie towarzystw mandatem – mówi Andrzej Kiciński, dyrektor Departamentu Ochrony Klientów w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Niechlubni liderzy

Dodaje, że dotyczy to aż 14 towarzystw ubezpieczeń majątkowych, a nawet po pięć wniosków dotyczy tych ubezpieczycieli, na których klienci skarżą się najczęściej.

Te dane pokazują skalę problemu. Aktywnie OC na naszym rynku sprzedają 24 towarzystwa, z tego 14 ma udział w rynku powyżej 1 proc.

Z tym problemem jest związanych najwięcej skarg trafiających do KNF w związku z ubezpieczeniami majątkowymi – aż 57 proc. W II kwartale było 242 takich zgłoszeń.

– Obecnie już 140 takich spraw zostało rozpatrzonych i stwierdzono nieuzasadnioną opieszałość ze strony zakładów ubezpieczeń – mówi Andrzej Kiciński.

Z tymi problemami zgłaszają się też klienci do Rzecznika Ubezpieczonych. Tu takich przypadków po I półroczu było 489, ale to niecałe 12 proc. zgłaszanych do Rzecznika spraw.

– Opóźnienia nie dotyczą tylko OC komunikacyjnego, ale też AC czy ubezpieczeń mieszkań – mówi Krystyna Krawczyk z Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

Więcej informacji: Towarzystwom grozi 400 tys. zł kary za opieszałość w wypłatach odszkodowań.

di.com.pl