Od 1 stycznia 2008 r. do 24 sierpnia 2008 r. zdemontowano ich około 256 tys.

Jak powiedziała dziś Anna Kisielewska z biura prasowego Poczty Polskiej, każdy zestaw składa się z kilku przegródek pocztowych. "Demontujemy je wówczas, gdy mamy zgłoszenie od właścicieli nieruchomości, czyli spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub zarządców komunalnych" - powiedziała. Są one wymieniane na tzw. euroskrzynki. Jak poinformował UKE, do wymiany w budynkach, w których są co najmniej trzy lokale, pozostało ok. 553 tys. zestawów.

Euroskrzynki są dostępne dla listonoszy wszystkich operatorów pocztowych

Euroskrzynki są dostępne dla listonoszy wszystkich operatorów pocztowych, a nie tylko - jak w przypadku używanych dotychczas - dla listonoszy Poczty Polskiej. Właściciele nieruchomości mogą zaopatrzyć się w nowe skrzynki u operatorów pocztowych m.in. Poczty Polskiej.

Rzecznik prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Jacek Strzałkowski powiedział, że w prywatnych domach jednorodzinnych do skrytek pocztowych dostęp mają nie tylko listonosze Poczty Polskiej, ale także inni operatorzy pocztowi. "Właściciele tych posesji w ogóle nie byli zobowiązani do wymiany. Problem dotyczy tylko bloków mieszkalnych i kamienic".

Termin na wymianę "starych" urządzeń na euroskrzynki minął 24 sierpnia br.

Termin na wymianę "starych" urządzeń na euroskrzynki minął 24 sierpnia br. Obowiązek ten spoczywa na spółdzielniach i administratorach budynków.

Zdaniem Strzałkowskiego, Prawo pocztowe ani rozporządzenia ministra infrastruktury nie przewidują sankcji za brak wymiany w terminie. Gdyby jednak operator poskarżył się na brak dostępu do skrzynki pocztowej, UKE może interweniować, np. może wezwać właściciela nieruchomości do jej wymiany. Operator pocztowy może także wytoczyć proces spółdzielni, która nie dokonała wymiany.