Zdaniem Sawickiego, poziom wzajemnej wymiany handlowej nie odpowiada możliwościom, jakie są po obu stronach. "Warto byłoby przyspieszyć i rozszerzyć współpracę w dziedzinie rolnictwa" - stwierdził szef polskiego resortu rolnictwa.

Na niesatysfakcjonujący obie strony poziom wymiany handlowej zwrócił również uwagę szef rosyjskiego ministerstwa rolnictwa. Gordiejew przyznał jednak, że widzi poprawę we wzajemnych kontaktach, "czego najlepszym przykładem jest obecność na targach dużej i reprezentatywnej delegacji rosyjskiej".

Ponadto strony zgodziły się na przyspieszenie kontroli polskich zakładów mięsnych chcących eksportować swoje produkty na rynek Federacji Rosyjskiej. Kontrole takie mogłyby rozpocząć się już w październiku br. (obecnie uprawnienia do wywozu mięsa na rosyjski rynek ma 5 zakładów).

W składzie obu delegacji znajdowali się również przedstawiciele służb weterynaryjnych oraz fitosanitarnych.

"Strona rosyjska jest zainteresowana tworzeniem wspólnych przedsiębiorstw"

"Strona rosyjska jest zainteresowana tworzeniem wspólnych przedsiębiorstw, zwłaszcza w sferze przetwórstwa owoców i warzyw, w tym mrożonek" - napisano w komunikacie polskiego ministerstwa rolnictwa.

Ministrowie wyrazili także chęć rozszerzenia wzajemnej współpracy naukowo-technicznej i wymiany naukowej.

Podczas spotkania podjęta została decyzja o zorganizowaniu na początku 2009 roku wspólnej konferencji, na której mogłyby być przedyskutowane możliwości współpracy gospodarczej. Minister Sawicki zaproponował, aby konferencja odbyła się w Polsce - poinformowało biuro prasowe resortu.