Kompania Węglowa, największa polska firma górnicza, której udział w krajowej produkcji węgla kamiennego przekracza 50 proc., w tym roku wydobędzie około 45 mln ton węgla, 2 mln ton mniej niż planowała. Zatrzymanie tendencji spadkowej produkcji wymaga poważnych i szybkich inwestycji. Firma przyznaje, że własnych środków na inwestycje jej nie wystarczy.

- Aby zwiększyć wydobycie o 3-4 mln ton rocznie, do 2015 roku musimy zainwestować 9 mld zł. Kompania takich pieniędzy nie ma. Szacujemy, że własnych środków będziemy mieć 6 mld zł. Jeśli nie zainwestujemy tych 9 mld zł, to w 2015 roku nie będzie w Polsce krajowego węgla wystarczającego do produkcji energii - mówi Mirosław Kugiel, prezes zarządu Kompanii Węglowej.

Brakujących do zamknięcia planów inwestycyjnych 3 mld zł spółka szuka m.in. w bankach, ale być może znajdzie je też przynajmniej częściowo w energetyce, bo przyznaje, że CEZ, czeski koncern energetyczny, zaproponował jej finansowanie. Nie ulega za to wątpliwości, że środki własne będzie starała się wypracować m.in. dzięki wzrostowi cen węgla. Podwyżki mogą być znaczne. Już od września firma podniosła ceny węgla energetycznego o 31 proc., dla klientów, którzy nie mają umów z Kompanią.