Niemal wszystkie z 53 funduszy inwestujących w akcje spółek notowanych na GPW zanotowały w III kwartale zyski. Najlepsze fundusze akcji polskich zarobiły w tym czasie ponad 30 proc., najwięcej – 33,69 proc. – Aviva Investors Małych Spółek.

Rozczarowana może poczuć się część klientów TFI Allianz. Dwa fundusze akcji polskich tego towarzystwa jako jedyne przyniosły w tym czasie straty. To Allianz Akcji Plus (-1,19 proc.) oraz Allianz Budownictwo 2012 (-4,23 proc.).

Wśród funduszy akcyjnych inwestujących za granicą i wycenianych w złotych najwyższym zwrotem może pochwalić się Arka Rozwoju Nowej Europy FIO (35,36 proc.). To fundusz z oferty BZ WBK AIB TFI, zwycięzcy kwartalnego rankingu DGP i Expandera.

Produkty tego TFI wypadły najlepiej także wśród funduszy zagranicznych wycenianych w walutach obcych. Najlepszym wynikiem (43,27 proc.) ponownie może pochwalić się Arka Rozwoju Nowej Europy FIO (EUR).

Dla porównania, najważniejsze indeksy GPW, WIG i WIG20, wzrosły w III kwartale o niemal 24 i 18 proc.

– Trudno określić ten kwartał inaczej niż jako okres korzystny dla naszego rynku. W światowych rankingach daleko nam jednak do liderów, zajęliśmy dopiero 37. pozycję. Znacznie lepiej wypadły inne giełdy z naszego regionu, m.in. litewska, estońska, węgierska, bułgarska czy turecka – mówi Katarzyna Siwek z Expandera.

Jeszcze gorzej prezentujemy się w zestawieniu obejmującym tylko wrzesień, gdzie znaleźliśmy się w ostatniej dwudziestce krajów. Nie najlepiej zaczął się też październik. Na początku miesiąca WIG przełamał ważne wsparcie na poziomie 37,5 tys. pkt.

– Przebicie tej bariery zmniejsza szanse na szybki atak na tegoroczny szczyt. Bardziej prawdopodobne staje się natomiast testowanie średnioterminowego wsparcia, jakim jest poziom 35,8 tys. pkt – dodaje Katarzyna Siwek.

Najlepszymi wynikami w III kwartale może się poszczycić BZ WBK AIB TFI, które w naszym rankingu zgromadziło 153 pkt. Najgorzej radziło sobie PKO TFI (-201 pkt). Temu ostatniemu najbardziej zaszkodziły wyniki funduszy inwestujących w akcje spółek japońskich. PKO TFI ostatnie miejsce zajęło także w rankingu wrześniowym (-124 pkt). Również w ubiegłym miesiącu przyczyniły się do tego przede wszystkim PKO/CS Japońskiego Rynku Akcji i PKO/CS Małych Spółek Japońskich.

Wrzesień najbardziej udany był dla Amplico TFI. Firma zajęła pierwsze miejsce w rankingu miesięcznym (152 pkt), m.in. dzięki funduszom Amplico Akcji Chińskich oraz Azjatyckich i Amplico Akcji Rynków Wschodzących.

Założenia rankingu DGP i Expandera

Oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej mediany stóp zwrotu dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku wyników poniżej mediany przydzielane są punkty ujemne. Expander przygotowuje też roczny ranking TFI. O miejscu w tym rankingu decyduje suma punktów uzyskanych w ostatnich 12 rankingach.