Lepsze okazały się tylko ekspozycje Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Danii.

W sumie wyróżnione zostały 24 pawilony krajowe spośród 105 biorących udział w trzymiesięcznym Expo 2008, którego temat przewodni brzmiał: "Woda i Zrównoważony Rozwój".

Jury składające się z sześciu przedstawicieli Biura Wystaw Międzynarodowych, po czterokrotnie przeprowadzonych anonimowo wizytach w pawilonach wszystkich krajów, wybrało polski pawilon jako trzeci pod względem oryginalności. Według jury, polski pawilon wyróżnił się jakością ekspozycji, dekoracją wewnętrzną i zewnętrzną, funkcjonalnością oraz związkiem z tematem wystawy.

Organizatorem polskiego pawilonu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Organizatorem polskiego pawilonu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Autorem projektu jest pracownia architektoniczna KIPP Projekt z Warszawy, zaś autorem wyświetlanego w pawilonie na trzech ekranach równocześnie filmu o Polsce - komisarz polskiej sekcji Expo, Maciej Pawlicki. Pawilonem kierował dyrektor w PARP, Andrzej Szewczyk.

"Ogromnie się cieszę i jestem dumny z wyróżnienia Expo Saragossa 2008, chociaż ze względu na powszechnie panującą doskonałą opinię na temat naszej wystawy, było ono oczekiwane" - powiedział komisarz Pawlicki.

Podkreślił, że po raz pierwszy Polska, jako kraj, otrzymała nagrodę na Światowej Wystawie Expo i podziękował za sukces wszystkim, którzy się do niego przyczynili.

Hasłem przewodnim polskiego udziału w Expo 2008 było "Twórz i dbaj"

Hasłem przewodnim polskiego udziału w Expo 2008 w Saragossie było "Twórz i dbaj". Hasło to z jednej strony miało odwoływać się do nowoczesności i kreatywności Polaków, z drugiej zaś do ich dbałości o tradycję, dziedzictwo kulturowe i środowiskowe.

Zgodnie z tą ideą polski pawilon imitował z zewnątrz tradycyjne tężnie ze spływającą po gałęziach tarniny wodą solankową, zaś w środku imitował futurystyczne wnętrze, gdzie na nieregularnych powierzchniach ścian przypominających żagle wyświetlane były projekcje na temat wody.

Prezentacja Polski nie ograniczyła się do samego pawilonu, gdyż równolegle, aż do ostatniego dnia wystawy, realizowany był bogaty program kulturalny, regionalny, turystyczny i gospodarczy.