"To, że jest jeszcze pewien opór drugiej strony, to właśnie dlatego, że to są dobre warunki dla nas" - powiedział Tusk podczas czwartkowej konferencji prasowej. Dodał, że w interesie obu stron jest nieprzedłużanie negocjacji.

Według Tuska rząd wiedział, że negocjacje z Eureko będą procesem trudnym. Zaznaczył jednak, że wedle oceny rządowych ekspertów ugoda jest "najbezpieczniejsza z punktu widzenia PZU i państwa polskiego". Wyjaśnił też, że to trudne warunki porozumienia powodują przedłużanie się negocjacji. "Z jednej strony są one związane z kosztami, a z drugiej strony przekreślają marzenia Eureko, by być wiodącym graczem na rynku ubezpieczeniowym i w PZU" - powiedział Tusk.

Przypomniał, że początkowo roszczenia Eureko sięgały ok. 36 mld zł.

"W tej ugodzie chcieliśmy dojść do momentu, w który ta zapłata dla Eureko za to, że rezygnuje i wycofuje się była radykalnie niższa niż wysokość ich roszczeń. I uzyskaliśmy taki pułap, który wydaje się bardzo korzystny z naszego punktu widzenia" - wyjaśnił szef rządu.

Zaznaczył jednak, że z "powodu fatalnego błędu" popełnionego na początku prywatyzacji PZU, to per saldo Eureko nie jest na tym stratne. "Ale my mogliśmy być jeszcze bardziej stratni" - dodał.

Zapowiedział, że po podpisaniu ugody z Eureko cała dokumentacja z nią związana zostanie upubliczniona w internecie. "Nie będzie żadnych niedomówień i tajemnic" - zaznaczył Tusk.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU zdecydowało w czwartek o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 11,99 mld zł na poczet przewidywanej dywidendy. Udzieliło też absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki za 2006 r. Prezes PZU Andrzej Klesyk złożył wniosek o nierozpatrywanie na czwartkowym walnym uchwały w sprawie zmian statutu spółki. Wyjaśnił, że w przyszłości mają być wprowadzone dodatkowe zmiany w statucie i chciałby uniknąć podwójnego rejestrowania ich w sądzie. Wniosek prezesa został przyjęty przez akcjonariuszy.