Dla ostatnich dwunastu miesięcy (tj. od sierpnia 2007 r. do lipca 2008 r.) ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 15.122 mln euro, zaś w poprzednim okresie (sierpień 2006 – lipiec 2007) deficyt rachunku bieżącego wyniósł 10.735 mln euro, podał też NBP.

"Pogłębienie ujemnego salda rachunku bieżącego, w ujęciu płynnego roku, było przede wszystkim rezultatem zwiększenia deficytu obrotów towarowych (z 9.464 mln euro w poprzednim okresie do 13.077 mln euro) i pogłębienia ujemnego salda dochodów (z 9.120 mln euro na 10.662 mln euro). W tym samym czasie zwiększyło się dodatnie saldo transferów bieżących (z 5.996 mln euro na 6.198 mln euro) i usług (z 1.853 mln euro na 2.419 mln euro)" – głosi komunikat.

W samym lipcu br. eksport towarów wzrósł o 22,7% r/r do 10.568 mln euro, a import odnotował wzrost o 22,4% r/r do 12.131 mln euro. Ujemne saldo towarów ukształtowało się na poziomie 1.563 mln euro wobec 1.299 mln euro w maju 2007 roku.