Poddanie działalności kas terenowych oraz Kasy Krajowej nadzorowi publicznemu przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Przepisy wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie nowej kasy. Wprowadzany jest również wymóg zatwierdzania przez KNF zmiany statutu kasy oraz informowania o składzie rady, Nadzór KNF będzie podobny do stosowanego w bankach.

Środki nadzoru

– Kasa Krajowa w przypadku wykrycia nieprawidłowości w toku prowadzonej kontroli będzie składać do Komisji Nadzoru Finansowego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o zastosowanie środka nadzoru. Podjęcie decyzji w tym przedmiocie przez KNF będzie następowało w terminach sięgających nawet kilku miesięcy, co może prowadzić do nieprzewidywalnej eskalacji naruszeń i ich skutków – krytykuje przyjęte rozwiązanie Adam Jedliński, przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej SKOK.

KNF chciałaby się zapoznać ze sposobem działania SKOK-ów jeszcze przed przejęciem nad nimi nadzoru.

– Niezwykle istotne, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego SKOK-ów oraz zgromadzonych w nich depozytów, jest umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego pozyskania odpowiedniej wiedzy o systemie SKOK jeszcze przed przejęciem przez nią nadzoru nad działalnością kas – podsumowuje Marta Chmielewska-Racławska z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jej zdaniem wprowadzeniu obok właścicielskiego również nadzoru publicznego powinien towarzyszyć dostęp do refinansowania kas z banku centralnego, zapewnienie im odpowiedniego systemu gwarantowania depozytów oraz możliwość skorzystania z przepisów przewidywanych w projekcie o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.