"Ten rok jest trudny dla wszystkich uczestników rynku piwa w Polsce. Dla klientów - ponieważ ceny piwa w sklepach wzrosły. Dla polskiego rządu - z powodu mniejszych niż szacowano wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego. Dla browarów - bo pierwszy spadek na rynku od 1989 r. zmusza nas do redukcji mocy produkcyjnych, a tym samym zatrudnienia" - ocenił szef ZPP Browary Polskie Christopher Barrow.

Związek zauważył, że przemysł piwowarski jest liczącym się źródłem dochodów Skarbu Państwa. "Jednak w sytuacji ogólnego spowolnienia gospodarczego podniesienie od 1 marca 2009 roku stawki podatku akcyzowego o 13,6 procent przyczyniło się do spadku popytu i sprzedaży piwa, a w konsekwencji do spadku dochodów, jakie budżet państwa łącznie czerpie z branży piwowarskiej" - podkreślił Związek. Dodał, że spadek sprzedaży piwa spowodował również zmniejszenie wpływów podatkowych z tytułu VAT, CIT i PIT.

Z danych Związku wynika, że w pierwszym półroczu 2009 przemysł piwowarski odprowadził do budżetu państwa 1,48 mld złotych z tytułu akcyzy, co oznacza 3 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce, tworzących ponad 90 proc. rynku. Reprezentuje członków w relacjach m.in. z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim.