Chugoku Electric Power – japoński koncern znalazł na Śląsku partnerów na zupełnie nowym rynku – handlu emisjami dwutlenku węgla. Protokół z Kioto, który Polska podpisała w 1992 r., stwarza takie możliwości.

– Szukamy partnerów w różnych krajach. Mamy już umowę w Chinach i teraz dwie w Polsce – mówi Kurita Toskio, przedstawiciel zarządu Chugoku Electric Power.

Skup uprawnień

Od 2005 roku, czyli od kiedy wszedł w życie Protokół z Kioto, rozwija się w świecie handel zredukowanymi jednostkami emisji gazu cieplarnianego. Japończycy, ze względu na bardzo nowoczesne technologie, stanęli przed barierą ograniczenia emisji. Dlatego skupują uprawnienia do emisji w państwach, w których redukcja jest możliwa. Co z tym handlem ma wspólnego polskie górnictwo? Odpowiedź na to pytanie tkwi w metanie, który jest produktem ubocznym eksploatacji węgla, a można go przeliczać na jednostki CO2. Średnio wydziela się go 8–10 metrów sześciennych na każdą tonę wydobywanego węgla. Profesor Józef Dubiński, naczelny dyrektor Głównego Urzędu Górniczego uważa, że umowy z japońskim koncernem zachęcają do patrzenia na kopalnie – nie tylko jako na producenta węgla, ale również poprzez pryzmat możliwości uzyskania innych źródeł dochodu.

Proekologiczne inwestycje

Metan jest dziś główną barierą dalszej koncentracji wydobycia. Nie można tego gazu wcześniej odprowadzić, ponieważ uwalnia się dopiero podczas eksploatacji górotworu. Dopuszczalne jego stężenie w wyrobisku to zaledwie 2 proc. W Polsce 700 mln m. sześć. metanu jest emitowanych do atmosfery. Odmetanowanie kopalń i przetwarzanie tego gazu w energię elektryczną czy cieplną to zysk ekstra dla spółek węglowych, no i redukcja emisji CO2.

Japończycy, kupując zredukowane jednostki emisji CO2, zapewniają polskim firmom węglowym środki na proekologiczne inwestycje. Mirosław Kugiel, prezes Kompanii Węglowej (KW) informuje, że wartość umowy z japońskim koncernem to około 8 mln euro. Do 2012 roku spółka powinna zmniejszyć emisję o 944 tys. ton dwutlenku węgla (czyli 300 tys. jednostek ERU).

– Wykorzystujemy przemysłowo prawie 50 proc. metanu, docelowo chcemy, by było to 100 proc. Wiemy, jak to robić i na jakich pokładach. Japoński koncern został wybrany w międzynarodowym przetargu. Było kilku oferentów. Cena zaproponowana przez Chugoku Electric Power była najlepsza. Przygotowania do podpisania umowy trwały prawie rok – podkreśla Mirosław Kugiel.

Wkrótce rozpocznie się realizacja umowy. 8 mln euro wystarczy na dwie kompletne instalacje utylizacji gazu ujmowanego przez powierzchniowe stacje odmetanowania w kopalni Szczygłowice i oraz Sośnica – Makoszowy (Ruch Sośnica). Jastrzębska Spółka Węglowa podobną inwestycję prowadziła w kopalni Borynia.

Wspólne wdrożenia

Realizacja umów spółek węglowych z japońskim koncernem energetycznym odbywa się w ramach tzw. wspólnych wdrożeń wprowadzonych przez Protokół z Kito. Polega to na relacji projektu inwestycyjnego, redukującego emisję gazów cieplarnianych lub zwiększających pochłanianie gazu cieplarnianego oraz użycie wygenerowanych w ten sposób jednostek redukcji emisji. Mogą być one generowane w okresie 2008–2012 i przekazywane innym krajom do wypełnienia ich zobowiązań.