Przypomniał, że tegoroczna ustawa budżetowa przewiduje dochody z dywidend spółek Skarbu Państwa w wysokości około 7,1 mld zł.

"Przed nami jeszcze m.in. dywidenda z PKO BP oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Myślę, że plan przewidziany na 2009 rok powinien być zrealizowany. Całość procesu idzie zgodnie z planem" - podkreślił wiceszef resortu skarbu.

Pod koniec czerwca walne zgromadzenia akcjonariuszy PKO BP zdecydowały o wypłacie dywidendy z zysku netto za 2008 rok w wysokości 1 mld zł. Zgodnie z propozycją Skarbu Państwa dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 września.

Prezydent, zaskarżając nowelizację do Trybunału zarzucał, iż narusza ona niezależność Narodowego Banku Polskiego

Z kolei pod koniec lipca walne zgromadzenie akcjonariuszy GPW zdecydowało o wypłacie 506 mln zł dywidendy, z czego 81 mln zł z 2008 roku i 425 mln zł z lat ubiegłych. Wypłata dywidendy będzie możliwa po wejściu w życie znowelizowanej we wrześniu ub.r. przez Sejm ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W tej chwili czeka ona na podpis prezydenta. Do tej pory Lech Kaczyński jej nie podpisał, ponieważ - na jego wniosek - nowelą zajmował się Trybunał Konstytucyjny. Prezydent, zaskarżając nowelizację do Trybunału zarzucał, iż narusza ona niezależność Narodowego Banku Polskiego. W połowie lipca TK uznał za niekonstytucyjne przepisy o NBP, zaskarżone przez prezydenta. Nie zanegował jednak całej ustawy, w tym przepisów umożliwiających wypłatę dywidendy.

Na początku sierpnia Sejm podjął uchwałę o "usunięciu niezgodności" nowelizacji z konstytucją. Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta poinformowało w piątek, że w przyszłym tygodniu uchwałą ma zająć się Senat, a następnie nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.