Minister transportu i budownictwa Wolfgang Tiefensee oczekuje, że do 2020 r. na Morzu Północnym powstanie około 30 parków wiatrowych, a na Bałtyku - 10.

Federalny Urząd ds. Żeglugi i Hydrografii wydał już pozwolenia na budowę 25 parków wiatrowych (w tym 22 na Morzu Północnym), o mocy 12 tys. MW. Do 2030 r. ich moc ma zostać podwojona do 25 tys. MW. Przyjęte we wtorek rozporządzenie dotyczy morskiej strefy ekonomicznej, która obejmuje wody położone w odległości od 12 do 200 mil morskich od brzegu.

Tiefensee zaznaczył, że parki wiatrowe nie mogą zakłócać żeglugi oraz rybołówstwa. Rozporządzenie nakłada również na inwestorów i operatorów tych elektrowni obowiązek ochrony środowiska naturalnego.