Jak zaznaczył Wojcieszak, włączanie oddziałów terenowych do sieci odbywało się sukcesywnie, obecnie podłączone są do niej wszystkie 324 oddziały Agencji. Jej budowa kosztowała Agencję 30 mln zł.

Nowa sieć pozwala na szybką transmisję danych, przekazywanie dużych plików graficznych (np. dokumentów przy realizacji płatności bezpośrednich), daje też wyższy poziom bezpieczeństwa przesyłanych informacji. Ułatwi ona Agencji zarządzanie funduszami unijnymi, a także usprawni prowadzenie rejestru gospodarstw i rejestru zwierząt - dodał Wojcieszak.

Sieć VPN została zbudowana w oparciu o nowoczesną technologię MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching), która znacznie zwiększa przepustowość sieci, a także gwarantuje, że dane o priorytetowym znaczeniu będą przekazywane w pierwszej kolejności.

VPN (ang. Virtual Private Network) to sieć służąca do przesyłu danych pomiędzy pracownikami. Z takiego rozwiązania korzystają firmy posiadające scentralizowane systemy informatyczne, w których wymiana danych pomiędzy jednostkami terenowymi a centralą musi odbywać się w sposób ciągły.

Wdrożeniem sieci zajmowało się konsorcjum EXATEL i Telekomunikacja Kolejowa, które wygrały przetarg w lipcu ubiegłego roku. Konsorcjum będzie świadczyć usługi przesyłu danych przez 4 lata.