Dotacji dla PAP nie ma w projekcie budżetu na 2010 rok udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W poprzednich latach PAP dostawała średnio około 4 mln zł. Taka kwota była zawsze zapisana jako dotacja na realizację zadań misyjnych PAP. Zgodnie z ustawą o PAP to m.in. zadania związane z upowszechnianiem stanowisk Sejmu, Senatu, rządu, prezydenta.

– W stosunku do przychodów PAP dotacja stanowi kilka procent, ale to ważna pozycja w budżecie i jej brak to problem – mówi Ada Kostrz-Kostecka, członek zarządu PAP.

Ministerstwo Skarbu Państwa 6 sierpnia PAP przesłało informację o planowanej realizacji misji w roku 2010 r., której wartość oszacowało na 7 mln zł.

– W tym roku MSP dofinansowało już PAP dotacją w wysokości 2,5 mln zł – podkreśla Maciej Wewiór, rzecznik MSP.

Przypomina, że MSP – zgodnie z ustawą o PAP – może współfinansować działalność misyjną agencji, ale nie ma takiego obowiązku. Dodaje, że ustawa zawiera zapis, że: „przychodami spółki są wpływy z opłat za serwisy informacyjne oraz wpływy pochodzące z innych źródeł. PAP może również prowadzić inną działalność gospodarczą, pod warunkiem że nie będzie ona sprzeczna z ustawą”.

– Zanim ministerstwo podejmie decyzję o wysokości dotacji dla PAP, musi dokładnie przeanalizować potrzeby samej spółki, jak i możliwości udzielenia jej dofinansowania – dodaje Maciej Wewiór.

– Adam Leszkiewicz, podsekretarz stanu w MSP, obiecał, że te pieniądze będą – mówi DGP Ada Kostrz-Kostecka.

W roku 2007 przychody PAP wyniosły 67 mln zł.