Biuro statystyczne Unii Europejskiej poinformowało, że koszty pracy w przeliczeniu na godzinę w 16 krajach strefy euro wzrosły od kwietnia do czerwca o 4 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. W pierwszym kwartale 2009 roku wzrost ten wyniósł 3,6 proc.

W tym samym okresie wynagrodzenia w krajach strefy euro wzrosły o 3,9 proc. W pierwszym kwartale tego roku wzrost ten wyniósł 3,4 proc.

Zatrudnienie w drugim kwartale spadło o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, czyli pracowało o 702 tys. ludzi mniej. Obecnie wynosi ono 145,6 miliona ludzi. Bezrobocie w czerwcu wyniosło 9,4 proc. w porównaniu z 9,2 proc. w kwietniu.

Koszty pracy najszybciej rosły w Grecji i Hiszpanii - odpowiednio o 6,6 i 6 proc. Niemcy, największa gospodarka strefy euro, odnotowały wzrost o 5,5 proc.

Najbardziej wzrosły koszty pracy w przemyśle - przeciętnie o 5,3 proc. Najmocniejszy wzrost odnotował przemysł niemiecki (7,5 proc.). Koszy pracy w budownictwie najmocniej wzrosły w Hiszpanii - o 8,4 proc.

W usługach, które generują ponad dwie trzecie PKB strefy euro, koszty pracy rosły najwolniej - o 3,2 proc.