"Informacja GUS potwierdza, że inflacja raczej będzie zbliżona do tego, co zakładaliśmy w budżecie, niż do tego, co Komisja Europejska pokazała wczoraj (3,8 proc. - PAP) " - powiedział Kotecki. Zwrócił uwagę na spadek cen żywności, przy jednoczesnym wzroście cen paliw. Według niego kumulacja dobrych zbiorów powoduje, że ceny żywności rzeczywiście są niskie.

Według Koteckiego inflacja może być "troszeczkę niższa" od szacunków KE. Kotecki zaznaczył, że Komisja przygotowując swoją prognozę nie miała danych, które we wtorek opublikował GUS.

"We wrześniu spodziewamy się podobnej inflacji. Inflacja na poziomie 3,6 proc. do 3,8 proc. pozostanie zapewne do końca roku" - dodał. Przypomniał, że ustawa budżetowa przewiduje średnioroczną inflację w 2009 r. w wysokości 3,6 proc., a inflację w grudniu w wysokości 3,7 proc. "To jest stabilny poziom inflacji w tym roku. Ona będzie spadać dopiero w przyszłym roku" - zaznaczył.

Zgodnie z komunikatem GUS w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. "Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miał w tym okresie spadek cen żywności (o 1,5 proc.) oraz opłat związanych z transportem (o 0,9 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,33 pkt proc. i 0,09 pkt proc." - wynika z komunikatu.

"Wzrost opłat związanych z mieszkaniem (o 0,2 proc.) podwyższył ten wskaźnik o 0,04 pkt proc." - dodano.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku był wyższy niż w lipcu br. (3,7 proc. wobec 3,6 proc.) i pozostawał powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc.).

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 6,8 proc.) oraz wzrost cen żywności (o 4,6 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,69 pkt proc. i 1,01 pkt proc. Dynamika cen odzieży i obuwia oraz spadek cen w zakresie transportu obniżyły wskaźnik w tym okresie odpowiednio o 0,42 pkt proc. i 0,17 pkt proc." - głosi komunikat GUS.