Łączna wartość tych czterech inwestycji przekracza 240 mln zł, z czego 130 mln będzie dofinansowaniem z UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Umowy dotyczące finansowania podpisali w poniedziałek wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i przedstawiciele zainteresowanych instytucji.

Muzeum Sztuki Współczesnej powstaje w obiektach dawnej fabryki Oskara Schindlera na krakowskim Zabłociu. Na potrzeby placówki wzniesiony zostanie jeden nowy budynek, a wyremontowanych będzie sześć już istniejących. Całkowity koszt inwestycji jest szacowany na 71 mln zł (dotacja z UE - 35,7 mln zł). Muzeum ma być gotowe na początku 2011 r.

Ponad 7 tys. m kw. powierzchni ekspozycyjnej będzie miało po przebudowie Muzeum Armii Krajowej, które obecnie mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym budynku magazynowym Twierdzy Kraków. Pozwoli to na zaprezentowanie większości z ok. 6 tys. eksponatów znajdujących się w zbiorach placówki. Rewaloryzacja i adaptacja budynku, która potrwa do początku 2011 r., ma kosztować ponad 35 mln zł (w tym 24,6 mln zł z UE). Obecnie prowadzone są prace wewnątrz obiektu. Wiosną przyszłego roku powinna zakończyć się realizacja projektu.

Inwestycja pod nazwą "Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu obejmuje rewaloryzację zabytkowych budynków dawnego kompleksu zajezdni tramwajowych (z drugiej połowy XIX i początku XX w.), w których mieści się Muzeum Inżynierii Miejskiej. Koszt przedsięwzięcia to 19,4 mln zł (z czego 11,8 mln zł ze środków UE).

114,8 mln zł (z czego 58 mln zł z UE) pochłonie przebudowa ulic Surzyckiego i Botewa i ich przedłużenie do drogi ekspresowej S 7. Dzięki tej inwestycji poprawi się komunikacja między południowymi dzielnicami Krakowa a wschodnią obwodnicą miasta. W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym znalazły się 43 inwestycje zaplanowane w Krakowie (większość z nich to projekty uczelni wyższych) o wartości 412,7 mln zł. 15 z tych przedsięwzięć jest realizowane przy współudziale gminy.