Do jednego dnia resort infrastruktury chce skrócić okres przenoszenia numeru między operatorami komórkowymi. W sieciach stacjonarnych okres skraca się do siedmiu dni.
Resort infrastruktury przygotował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych w części dotyczącej przenoszenia numeru. Projekt, do którego dotarła GP, zakłada, że czas potrzebny na przeniesienie numeru w sieci stacjonarnej może na życzenie abonenta zostać skrócony do siedmiu dni, a w sieci komórkowej do jednego. W projekcie resort proponuje, by przeniesienie numeru było także możliwe w przypadku klientów, których obowiązuje umowa terminowa. Jednak wówczas będą oni płacili dodatkowe opłaty związane z wcześniejszym rozwiązaniem dotychczasowej umowy.
W projekcie zapisano, że w czasie przenoszenia numeru w sieci komórkowej przerwa w świadczeniu usług nie może być dłuższa niż trzy godziny, a sama operacja powinna odbyć się między 0.00 a 3.00 w nocy. Wydłużenie przerwy w świadczeniu usług możliwe jest tylko za zgodą klienta.