Wymiana zniszczonych okien poprawia nie tylko wartości użytkowe budynku lub lokalu, ale i zmniejsza zużycie ciepła w okresach, gdy pomieszczenia trzeba ogrzewać.

Decyzja o modernizacji

Od kiedy w budownictwie zamiast drewnianych ram stosuje się specjalne tworzywa sztuczne, utrata ciepła w budynkach, w których je zastosowano, jest nieporównywalnie mniejsza niż tam, gdzie wciąż funkcjonują okna drewniane. Dlatego na wymianę okien nie żałują pieniędzy ani właściciele domów, ani spółdzielcy czy członkowie wspólnot mieszkaniowych.

Decyzje modernizacyjne podejmowane są różnorako. W budynkach wielorodzinnych wymianę okien zarządzają najczęściej zarządy spółdzielni czy władze wspólnot mieszkaniowych. Mogą w tym celu korzystać z wymaganych przez prawo funduszy remontowych, na które wpłaty ponoszą i spółdzielcy, i właściciele mieszkań funkcjonujących we wspólnotach mieszkaniowych. Mogą jednak taką modernizację rozliczać odrębnie, zaciągając w tym celu kredyt.

Zwrot części kredytu

To drugie rozwiązanie jest bardzo dobre, jeśli tylko można dowieść, że ma ono charakter działania mającego na celu nie tylko poprawę użyteczności lokali, ale przede wszystkim ochronę budynku przed utratą ciepła. Można bowiem wówczas ubiegać się o zwrot części kredytu z budżetu państwa.