"Jest ryzyko niższego wzrostu PKB niż zakładane 4,8 proc., jeśli zawirowania na rynkach finansowych wzrosną oraz pogorszą się prognozy dla wzrostu PKB w strefie euro" - powiedziała Zajdel- Kurowska dziennikarzom.

Rząd przyjął we wtorek projekt budżetu, w którym założył, że tempo wzrostu PKB spadnie do 4,8 proc. w przyszłym roku z 5,5 proc. w 2008 r.

Zajdel-Kurowska dodała, że według szacunków MF wzrost produkcji przemysłowej w sierpniu będzie niższy niż w lipcu.

"Z obecnych szacunków MF wynika, że produkcja przemysłowa w sierpniu wypadnie słabiej w ujęciu rok do roku niż w lipcu" - powiedziała wiceminister.

Według danych GUS w lipcu produkcja wzrosła 5,6 proc. rdr.

"Prognoza średniorocznej inflacji na poziomie 2,9 proc. jest realna"

Zajdel-Kurowska powiedziała, że zapisana w projekcie przyszłorocznego budżetu prognoza średniorocznej inflacji na poziomie 2,9 proc. jest realna.

"W tej chwili nastąpiło odwrócenie wzrostowego trendu cen ropy i wyhamowanie wzrostu cen żywności. Z drugiej strony jesteśmy świadomi przyszłorocznych podwyżek cen energii i gazu. Jednak mimo to spodziewamy się, że inflacja będzie wyhamowywać. Inflacja na poziomie 2,9 proc. jest jak najbardziej konserwatywna. Inflacja powróci do celu w 2010" - uważa wiceminister.

"Resort finansów rozważa przeprowadzenie w tym roku emisji obligacji nominowanych w jenach"

Wiceminister finansów powiedziała dziś, że resort finansów rozważa przeprowadzenie jeszcze w tym roku emisji obligacji nominowanych w jenach oraz nie wyklucza sprzedaży papierów w euro.

"Rozważamy emisje zagraniczne na jesieni na rynku japońskim. Nie są jeszcze znane kwoty i terminy. Jeśli chodzi o emisje wyrażone w walucie euro, rozważamy otwarcie istniejącego benchmarku albo private placement w IV kwartale tego roku" - powiedziała Zajdel-Kurowska.

"Duża emisja w walucie euro może nastąpić na początku przyszłego roku" - dodała.

W 2008 roku Polska sprzedała za granicą euroobligacje za 2 mld euro, papiery denominowane we frankach szwajcarskich za 0,5 mld franków oraz emisję w jenach za 25 mld jenów.