Mniejsze jest zainteresowanie inwestowaniem w strefach, a firmy mają trudności z uzyskaniem kredytów na finansowanie bieżącej działalności i nowe inwestycje - mówił Korolem, odpowiadając na pytania posłów Bogdana Bojko i Witolda Pahli (PO).

Korolec podał, że do końca 2008 r. na terenach stref powstało 210 tys. miejsc pracy. W pierwszym półroczu 2009 r. zatrudnienie spadło o 9 tys. osób - (4 proc.).

W pierwszym półroczu 2008 r. wydano 98 pozwoleń na inwestycje o wartości 7 mld zł, tworzące 11 tys. miejsc pracy, a w pierwszym półroczu 2009 r. takich zezwoleń było tylko 59 na inwestycje o wartości 1,6 mld zł, tworzące 3350 miejsc pracy - dodał wiceminister.

Dla złagodzenia skutków kryzysu minister gospodarki przygotował nowelizację ustawy o SSE - przypomniał wiceminister

W 2009 r. Rada Ministrów włączyła do dziewięciu SSE prawie 750 ha, w tym 200 ha gruntów prywatnych. Na tych terenach realizowane są 24 projekty o wartości 1,2 mld zł i tworzące 3,5 tys. miejsc pracy - poinformował.

Dla złagodzenia skutków kryzysu minister gospodarki przygotował nowelizację ustawy o SSE - przypomniał wiceminister. Zgodnie z projektem inwestorzy będą mogli obniżyć zatrudnienie o 25 proc. w latach 2101-11. Może to uchronić spółki będące przejściowo w trudnej sytuacji przed utratą zezwoleń na działanie w SSE i koniecznością zwrotu pomocy publicznej. Projekt przewiduje też możliwość realizacji nowej inwestycji, w celu utrzymania istniejących miejsc pracy.

Korolec zaznaczył, że pomimo kryzysu resort gospodarki prowadzi rozmowy z kilkoma znanymi koncernami w Polsce i finalizuje negocjacje z kilkunastoma firmami. Również zarządzający firmami zgłaszają sygnały o zwiększeniu zainteresowania nowymi inwestycjami w strefach, a kilka z nich złożyło wnioski o włączenie do stref nowych terenów, m.in. pod konkretne projekty - zaznaczył wiceminister.