"Dochody budżetu państwa po ośmiu miesiącach wyniosły 183,4 mld zł, co daje 67,2 proc. planu dochodów na cały rok. Wydatki wyniosły około 199 mld zł, co daje 66,3 proc. planu" - dodała.

Wiceminister finansów poinformowała, że w okresie styczeń - sierpień dochody z tytułu podatku VAT wyniosły 66,2 mld zł, z akcyzy 34,6 mld zł wobec 30,1 mld zł po lipcu. Dochody z gier, które wliczają się do podatków pośrednich, wyniosły 1 mld zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. zapisano, że tegoroczny deficyt wyniesie 22,47 mld zł wobec planowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej deficytu na poziomie 27,18 mld zł.