O pieniądze będą mogły ubiegać się grupy producentów. Każdy z nich musi jednak uczestniczyć w tzw. systemach jakości, tj. posiadać unijny certyfikat poświadczający wytwarzanie produktów ekologicznych, regionalnych czy tradycyjnych lub też produkować zgodnie z jednym z krajowych systemów jakości: integrowana produkcja lub jakość - tradycja. Jak zaznaczyła Czubak, forma prawna takiej organizacji jest dowolna.

Przewidziana jest refundacja 70 proc. kosztów, np. reklamy w mediach, promocji w punktach sprzedaży, prowadzenia serwisu internetowego, organizacji szkoleń i konferencji, podróży, druków broszur.

Dokumenty będzie można składać już pod koniec września br., pomoc Agencja będzie przyznawała według kolejności zgłoszeń. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi 60 dni, a umowy z grupami producentów będą podpisywane 75 dni od dnia złożenia wniosku.