W podpisanym liście intencyjnym obie strony wyraziły wolę wykorzystania swojego potencjału w celu rozwijania energetyki odnawialnej. Kopalnia Adamów dysponuje gruntami, które może przeznaczyć pod budowę elektrowni wiatrowych, natomiast Grupa Energa, jako największy w kraju producent energii ze źródeł odnawialnych, ma odpowiednią wiedzę oraz zaplecze organizacyjne i techniczne.

Farmy wiatrowe mają być zlokalizowane na terenach poeksploatacyjnych trzech odkrywek. Kopalnia Adamów dysponuje obecnie około 600 ha takich gruntów, docelowo jednak może być to nawet trzykrotnie więcej (co roku kopalni przybywa ok. 100 ha po urobku).

Wstępne założenia przewidują, iż planowana moc elektrowni może osiągnąć poziom około 80 MW. Jej uruchomienie byłoby możliwe w 2012 roku.

– Inwestycja pozwoli nam pozyskać kolejne źródło energii odnawialnej i umocnić pozycję lidera na rynku produkcji tzw. czystej energii, a tym samym zwiększyć jej udział w bilansie energetycznym Polski. Również z punktu widzenia dystrybucji energii elektrycznej przedsięwzięcie to wydaje się uzasadnione ekonomicznie – mówi Mirosław Bieliński, prezes grupy Energa.

– Inwestycja stwarza szansę wykorzystania przeznaczonych do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych do produkcji energii z ekologicznych źródeł. Poza gruntami jest również możliwość wykorzystania naszej infrastruktury, czyli Głównych Punktów Zasilania czy linii zasilających – podkreśla Dariusz Orlikowski, prezes zarządu KWB Adamów.

Spółki powołały zespół roboczy składający się z przedstawicieli obu stron, który ma ocenić możliwości techniczne i środowiskowe oraz rezultaty ekonomiczne inwestycji. Jego zadaniem będzie także przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji, uwzględniający powołanie spółki celowej.

LIDER W PRODUKCJI CZYSTEJ ENERGII

Z ok. 30-procentowym udziałem w rynku Grupa Energa jest krajowym liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podstawą tej produkcji jest 45 własnych elektrowni wodnych, z których większość znajduje się na Pomorzu, a ich łączna moc przekracza 355 MW. Energa współpracuje też z lokalnymi wytwórcami energii odnawialnej, od których – zgodnie z wymogami obowiązującego prawa – odkupuje energię elektryczną. Dzięki temu do sieci dystrybucyjnej Grupy Energa przyłączone są inne liczne małe źródła odnawialne: wodne, wiatrowe, biogazowe. Pozwala to spółce realizować globalną strategię na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych.