Już 540 towarzystw ubezpieczeniowych, które nie podlegają pod polski nadzór, zbiera składki od polskich klientów.
Z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że ubezpieczyciele działający w Polsce w formie oddziału czy na zasadzie swobody świadczenia usług zebrali w 2007 roku około 950 mln zł składek. Dla porównania 65 firm działających jako spółki zarejestrowane w Polsce zebrało prawie 44 mld zł składek. Danych za ostatni rok jeszcze nie ma – polski nadzór musi otrzymać część informacji od kolegów z innych krajów. Uwzględniając wzrost rynku w ciągu ostatnich dwóch lat, oszacuje się, że w tym roku zagraniczne zakłady ubezpieczeń zbiorą przynajmniej 1,8–2 mld zł składek.
– Dane za rok 2008 będą w czerwcu 2010 r. – mówi Łukasz Dajnowicz z KNF.