Minimalna cena obligacji wyniosła 970,12 zł przy cenie średniej na poziomie 971,00 zł i średniej rentowności na poziomie 5,992%.

Resort finansów poinformował także, że przetarg uzupełniający nie zostanie zorganizowany

Po raz ostatni resort sprzedawał papiery tego typu w maju 2008 roku. Sprzedał wtedy walory o wartości 713,7 mln zł z oferty na poziomie 1.200 mln zł.

Popyt inwestorów wyniósł 1,44 mln zł. Minimalna cena obligacji wyniosła 967,50 zł przy cenie średniej na poziomie 968,26 zł i średniej rentowności na poziomie 6,080%.