"Jest szansa (na przedłużenie obowiązywania - red.). Będziemy o to zabiegać. Zobaczymy jak to się zakończy, bo nie wszystko się kończy sukcesem, ale mam nadzieję, że się uda" - powiedział w czwartek Buzek dziennikarzom w Katowicach, gdzie uczestniczył w konferencji poświęconej dywersyfikacji źródeł energii.

Obowiązujące od 2002 roku rozporządzenie m.in. zezwala na pomoc publiczną dla górnictwa w obszarach uzasadnionych bezpieczeństwem energetycznym. Środowisko górnicze postuluje jego przedłużenie do 2015 r. Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje w tej sprawie.

Chodzi o rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego. Pozwala ono m.in. - w ściśle określonych przypadkach, na współfinansowanie przez budżet tzw. inwestycji początkowych w górnictwie, czyli otwierających lub utrzymujących dostęp do złóż węgla, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

W polskiej strategii dla górnictwa dopuszczono możliwość finansowania takich inwestycji z budżetu, nie było jednak na to środków, o które wnioskował resort gospodarki. Według wcześniejszych zapowiedzi, być może pieniądze znajdą się w przyszłorocznym budżecie. Byłaby to ostatnia możliwość ich wydania, jeżeli unijne rozporządzenie nie zostałoby przedłużone. Chodzi o wnioskowane przez resort gospodarki ponad 800 mln zł, z czego połowa przypada na Kompanię Węglową.