Sierpień był kolejnym bardzo udanym miesiącem dla funduszy akcji. Tym razem wszystkie fundusze akcji inwestujące na warszawskiej giełdzie zakończyły miesiąc na plusie. Miesiąc temu, na ponad 50 tego typu produktów, nie udało się to dwóm funduszom Allianz, mimo że lipiec był dla giełdy jednym z najlepszych miesięcy w tym roku.

Wśród funduszy akcji polskich w sierpniu najlepiej wypadł fundusz Aviva Investors Małych Spółek (+17,49 proc.). Także drugie miejsce pod względem stóp zwrotu zajął fundusz należący do tej firmy, Aviva Investors Nowych Spółek (+16,64 proc.).

Fundusze zwycięzcy sierpniowego rankingu najlepiej radziły sobie wśród produktów specjalizujących się w inwestycjach na rynkach zagranicznych. Arka Rozwoju Nowej Europy FIO (EUR) i Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO (EUR) wypadły najlepiej wśród funduszy akcyjnych zagranicznych wycenianych w walucie (zarobiły odpowiednio 18,22 proc. i 13,04 proc.).

Ryzykowny szybki zysk

– Półroczne stopy zwrotu, w niektórych przypadkach przekraczające nawet 100 procent, wyglądają imponująco. Takie wyniki to najlepsza reklama funduszy, zachęcająca do rozpoczęcia inwestycji nastawionych na szybki zysk. W obecnej sytuacji takie działanie, zwłaszcza angażowanie całego kapitału, jest bardzo ryzykowne. Po kolejnej spadkowej sesji na warszawskiej giełdzie WIG zbliżył się do ważnego wsparcia, jakim jest poziom 36 tys. pkt – mówi Katarzyna Siwek z Expandera.

Wrzesień nie rozpoczął się najlepiej dla inwestorów giełdowych. Pierwsze sesje przyniosły silne spadki, które mocno uderzyły szczególnie w sektor małych i średnich spółek. Indeksy tych firm, mWIG40 i sWIG80, drugi dzień z rzędu traciły wczoraj po kilka procent.

Katarzyna Siwek zwraca uwagę, że najsilniejszy ruch WIG w dół w obecnym trendzie wzrostowym miał skalę 8,5 proc.

– Głębszy spadek mógłby przemawiać za rozpoczęciem korekty całego sześciomiesięcznego wzrostu – dodaje Katarzyna Siwek.

Arka wygrywa

Sierpień najbardziej udany był dla BZ WBK AIB TFI zarządzającego funduszami Arka. Firma zajęła pierwsze miejsce w comiesięcznym podsumowaniu wyników zarządzania GP i Expandera (190 pkt), głównie dzięki funduszom Arka Rozwoju Nowej Europy i Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy.

Najsłabiej radziło sobie za to DWS TFI, które zajęło ostatnie miejsce w rankingu (-167 pkt). Wynikom towarzystwa najbardziej zaszkodziły słabe stopy zwrotu DWS Indie i Chiny oraz DWS BRIC.

ZAŁOŻENIA RANKINGU GP I EXPANDERA

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej mediany stóp zwrotu dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej mediany przydzielane są punkty ujemne. Od sierpnia, poza rankingiem miesięcznym, Expander przygotowuje roczny ranking TFI. O miejscu w tym rankingu decyduje suma punktów uzyskanych w ostatnich 12 rankingach.