"Zapadła zgoda w sprawie finansowania MFW. Jest dość jasne, że jest silne europejskie stanowisko w tej sprawie" - oświadczył szwedzki minister finansów Anders Borg na zakończenie nieformalnego spotkania ministrów finansów "27" w Brukseli.

Miało ono na celu przygotowanie nadchodzących spotkań w gronie G20 (w tym tygodniu ministrowie finansów w Londynie, a 24-25 września na poziomie szefów państw i rządów w Pittsburghu w USA).

"Jesteśmy gotowi wziąć na siebie naszą część odpowiedzialności za zwiększenie środków MFW" - zapewnił Borg w imieniu UE, zapowiadając unijne stanowisko na rozmowy G20.

Borg zastrzegł, że do ustalenia pozostaje, jak rozłożyć zwiększenie unijnego wsparcia na poszczególne kraje członkowskie UE

W kwietniu szczyt G20 zaowocował potrojeniem środków MFW do 750 mld dol., w tym UE zadeklarowała wówczas kredyty w wysokości 75 mld euro (ok. 100 mld dol.). Środowa zgoda ministrów na 125 mld euro oznacza zatem zwiększenie unijnego udziału o dwie trzecie. O takie właśnie zaangażowanie apelowały w tym tygodniu do partnerów w UE wspólnie Niemcy i Francja.

Borg zastrzegł, że do ustalenia pozostaje, jak rozłożyć zwiększenie unijnego wsparcia na poszczególne kraje członkowskie UE.

Środki MFW są potrzebne na pomoc krajom, które kryzys wpędził w tarapaty finansowe. Niektóre kraje rozwijające się borykają się z wysokim deficytem na rachunku obrotów bieżących i mają trudności z finansowaniem go w okresie, gdy napływ zagranicznego kapitału jest niższy, a kredyt na międzynarodowych rynkach - trudno dostępny. Z pomocy MFW skorzystali już nawet niektórzy członkowie UE: Węgry, Łotwa i Rumunia