Producenci wyrobów ściśle związanych z wybranym regionem Polski lub stosowaną od pokoleń unikalną recepturą mogą starać się o uzyskanie unijnej ochrony. Pozwoli ona wzmocnić konkurencyjność takich produktów i zapobiec próbom podrabiania ich przez przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają oryginalnych przepisów.
Przedsiębiorcy zajmujący się produkcją produktów rolnych i środków spożywczych wytwarzanych stosowanymi od lat metodami mogą zarejestrować je nie tylko na krajowej liście produktów tradycyjnych (GP nr 101/2009), lecz także uzyskać zdecydowanie silniejszą ochronę na terenie całej Unii Europejskiej. Wpisanie przez Komisję Europejską produktu do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności chroni producentów przed nieuczciwym przywłaszczeniem nazwy lub receptury. Rejestracja umożliwia opatrzenie wyrobu unijnymi oznaczeniami, co jest dodatkową informacją przekonującą konsumentów do zakupu unikalnych wyrobów.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz m.in. o:

Wniosku składanym do ministra

Wymaganej dokumentacji

Procedurze unijnej

Ochronie zarejestrowanych produktów

Kontroli produktów regionalnych

Karach za wytwarzanie podróbek

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak uzyskać unijną ochronę na produkty regionalne i tradycyjne