ANALIZA

Według TP, miesięczny koszt abonamentu telefonicznego dla konsumentów w 2008 roku to 38,15 zł, a w 2009 roku to 38,12 zł. Tegoroczny koszt minuty rozmowy lokalnej TP podliczyła na 3,72 gr, międzymiastowej na 4,61 gr, a połączenia do sieci komórkowej na 54,33 gr. W ocenie spółki w 2009 roku koszty tych połączeń nie zmienią się, choć w przypadku połączeń do sieci komórkowych od przyszłego roku znacząco spadnie jeden ze składników kosztów - stawka za zakończenie połączenia w sieci komórkowej (MTR). Regulator zdecydował bowiem, że od 1 stycznia 2009 r. MTR w przypadku trzech największych sieci wynosić będzie od 22 do 25 gr za minutę.

Wszystkie te informacje TP zawarła w liczącym 1375 stron sprawozdaniu z rachunkowości regulacyjnej przekazanym w końcu sierpnia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Do dokumentu dołączony jest raport biegłego - firmy Ernst & Young.

Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o tym, że roczne sprawozdanie z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej oraz wyniki kalkulacji kosztów są zgodne z przepisami prawa oraz zatwierdzonymi przez prezesa UKE (...) instrukcją, opisami kalkulacji kosztów oraz opisem przeszacowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stwierdzili biegli rewidenci z E&Y.

Gdy nałożymy wyliczony przez TP koszt abonamentu na nowe, wprowadzone 1 września taryfy, okazuje się, że w najtańszym abonamencie - doMowy tp 60 - minuta rozmowy krajowej kosztuje klienta (bez VAT)) 4,72 gr, w przypadku gdy wykorzysta całą pulę minut wliczonych w opłatę abonamentową. W abonamencie doMowy tp 300 średnia cena wzrasta - przy tym samym założeniu - do 6,41 gr. W abonamencie doMowy tp 1200 drastycznie spada do 2,97 gr i jest niższa niż prognozowany przez TP koszt połączenia lokalnego w latach 2008-2009.

Po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament w nowych planach taryfowych TP minuta rozmowy krajowej kosztuje odpowiednio (bez VAT) 14 gr, 10 gr i 6 gr. Oznacza to, że rentowność tych połączeń wynosi od 276 proc. (abonament doMowy tp 60 połączenie lokalne) do 30 proc. (abonament doMowy tp 1200 połączenie międzymiastowe).

W nowych taryfach TP minuta rozmowy do sieci komórkowej kosztuje (bez VAT) 47 gr, czyli mniej niż wynoszą wyliczone przez operatora i potwierdzone przez audytora koszty takiego połączenia.

Z przekazanego do UKE sprawozdania TP można się też dowiedzieć, jakie marże osiągała TP w latach 2006-2007 na podstawowych usługach. W przypadku abonamentu w 2007 roku było 21,1 proc., dla rozmów lokalnych - 69,4 proc., międzymiastowych - 68,3 proc., międzynarodowych - 57,4 proc. oraz 20,1 proc. dla rozmów do sieci komórkowych.

Ubiegłoroczne marże były wyższe niż w 2006 roku. Wyraźnie - o 15,3 pkt proc. - wzrosła marża na połączeniach do sieci komórkowych (F2M). Oznacza to, że TP nie w pełni odzwierciedliła w cenach usług F2M obniżkę kosztów MTR.

4,72 grosza kosztuje od 1 września minuta rozmowy w kraju w taryfie doMowy tp 60